Den gemensamma pokermarknaden i Europa blir en verklighet

Den hittills åtskilda av nationen spelar pooler i stora delar av Europa kommer sannolikt att förenas snart. Enligt den franska regulatorn ARJEL kunde sådana

regler redan meddelas i juni. Anslutningen av online-marknaderna i Frankrike, Spanien, Italien och Portugal bör därför ske från och med september. Flyttet har diskuterats i branschen i flera år och välkomnas av både spelare och företag.

Vid tiden för den stora pokerboomen tenderade staterna att avskärma sina marknader från utlandet. Det var det enda sättet att se till att pokerrummen kunde etablera och beskatta inhemska filialer. Men dessa planer antog att spelets popularitet fortsatte att öka. Men verkligheten var annorlunda: Marknaderna har stagnerat, och separationen intensifierat problemet: för lite aktiva spelare leder till längre väntetider till frustration och därmed ännu mindre aktiva spelare som alltmer såg sig omkring på den svarta marknaden för internationella alternativ.

Därför diskuterades översynen av åtgärden strax efter marknadsskillnaden i vissa sydeuropeiska länder. Åtminstone sedan 2012 har motsvarande planer upprättats. Men skapandet av den nödvändiga rättsliga ramen har tagit lång tid i respektive länder, särskilt i Frankrike. Däremot verkar deltagarna nu ha ett genombrott. Fransmännen har bett rätts kursen förra året och nu förbereder sig för att konkreta förhandlingar med sina europeiska grannar. Samgåendet lovar länderna en återupplivning av pokermarknaden och därmed högre skatteintäkter.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *